Programa Başvuru Koşulları – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü

Programa Başvuru Koşulları

Endüstri Mühendisliği Doktora Programı’na öğrenci başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;

  1. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya benzeri programda lisans derecesine veya yüksek lisans  derecesine sahip olmak,
  2. Lisans derecesiyle başvuran bütünleşik doktora adayları için lisans programından 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri, yüksek lisans derecesiyle başvuran doktora adayları için yüksek lisans programından 4.00 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri not ortalaması ile mezun olmak.
  3. En az 70 ALES-SAY puanına sahip olmak veya Uluslararası geçerliliği olan GRE (Graduate Record Examination) sınavının “quantitative” bölümünden alınan puanın en az 650 olması,
  4. Yapılacak olan bilim sınavında başarılı olmak,
  5. Doktora yapma nedenine ilişkin olarak hazırlanan niyet mektubunun başarılı değerlendirilmesi,
  6. En az iki referans mektubunda olumlu görüş oluşması,
  7. İngilizce Yeterlik Koşulları: Doktora Programı eğitim dili İngilizce’dir. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı bulunmaktadır. Doktora programına kabul edilen öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretiminden başarılı sayılmaları veya muaf olabilmeleri için; Yaşar Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından en az 65 puan almış olmak veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 65 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları gerekmektedir.