Staj Dersine Kayıtlanan Öğrencilerin Dikkatine

IE 299 ve IE 399 staj dersine kayıtlanan öğrencilerin staj raporlarını en geç 02/04/2018 Pazartesi saat 17.00‘a kadar Araş. Gör. Mert Paldrak’a teslim etmeleri gerekmektedir.