2018-2019 Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri İçin Duyuru – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü

2018-2019 Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri İçin Duyuru

Kayıt yenileme işlemleri için yapılması gerekli işlemler aşağıda açıklanmıştır.
1- 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi dersleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacaktır.
2- 2018-2019 Güz Dönemi eğitim ücreti ödemeleri, 10-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılmaktadır. Eğitim ücreti bilgilerinin https://yupos.yasar.edu.tr/odeme-bilgilendirme/ adresinde sorgulaması mümkündür.
3- Öğrenci ekranındaki ders seçme işlemleri, Ek-Tabloda belirtilen gün ve saatlerde sınıf bilgilerine göre, 19 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 23 Eylül 2018’de sona erecektir. Bu tarihler arasında öğrenciler, ders seçme işlemini sistem üzerinde gerçekleştirdikten sonra, danışman onayı olmadan bir defadan fazla ders ekleyip çıkarabilir.
4- Akademik danışmanlar 25-26 Eylül 2018 günü mesai bitimine kadar ders seçen tüm öğrencilerin ders kayıtlarını onaylar. Özellikle müfredat değişikliği nedeniyle ders intibakları konusunda danışmanlarınızdan rehberlik almanız önerilir.
5- 26 Eylül 2018 tarihinden sonra ders seçme işlemleri danışman tarafından, 1-3 Ekim 2018 tarihleri arasında, sadece bir defaya mahsus olmak üzere, yapılabilir.
6- Açılması için öğrenci sayısı yeterli olmayan seçmeli dersler, 28 Eylül 2018 günü Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili akademik birime ve derse kayıtlı öğrenciye bildirilir. Öğrenciler akademik danışmanlarına giderek 1-3 Ekim 2018 tarihleri arasında ders değişikliği yaparlar.
7- Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ders kayıt işlemi yapmakla yükümlüdür (tam burslu öğrenciler dahil).
8- Hazırlık sınıfı öğrencilerinin ise dönem ücretlerini ödedikten sonra, sistem üzerinden kayıt yenileme işlemi yapmalarına gerek yoktur.
DERS KAYIT KURALLARI
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19 – (1) Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün/programın başkanı tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Öğrencinin kayıt yenileme, bireysel ders programı oluşturma ve ders alma-bırakma işlemleri danışmanın rehberliğinde yapılır. Öğrencinin kayıt işlemlerindeki hata ve eksiklerden öğrenci sorumludur.
1- 2018-2019 Akademik Yılında mevcut öğrencilerin, her iki dönemdeki ders yükleri azami 40 AKTS’dir (staj dersi hariç). Bölüme ilk defa kayıtlanacak öğrenciler (yatay ve dikey geçiş ile gelecek öğrenciler dâhil) ise her iki dönemde de sadece müfredatında ilgili dönem için tanımlı olan dersleri alırlar.
2- Yatay ve Dikey Geçişlerde ise ilk iki dönem ders yükü en fazla 30 AKTS’dir. Danışmanı uygun bulursa üst sınıftan ders verebilir. Bu sınır en fazla 40 AKTS’dir. (Bu statüdeki öğrenciler 30 AKTS üzerinde almaları gereken dersleri, ders ekleme-çıkarma haftasında danışman yardımı ile alabilirler.)
3- Akademik yıl sonunda genel not ortalamasına göre belirlenecek öğrenci statüleri (başarılı, sınamalı ve başarısız) ve bu statülere göre belirlenen kredi limitleri 2018-2019 Akademik Yılında da uygulanmayacaktır.
4- Öğrenci bir dönemde en az 20 en fazla 40 kredilik ders alabilir. Ancak, lisans eğitimini sekiz dönemde, ön lisans eğitimini iki yılda tamamlayamayan veya mezuniyet durumunda olan öğrenci için asgari kredi şartı aranmaz.

5- Tüm derslere devam zorunlu olup, ders kayıtlarında ilk kez alınan derslerin ders programları çakışamaz.

6- Daha önce (F) veya (U) alınan derslerin, takip eden ve dersin açıldığı ilk dönemde alınması zorunludur. (F) veya (U) alınan derslerin programının ilk defa alınacak ders/dersler (in) ders programı ile çakışması halinde, (F) veya (U) notu alınan ders/dersler(e) kayıt yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için derse devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler yapılan tüm sınavlara ve ödevlere katılmak zorundadırlar. Devamsızlık nedeni ile (NA) alınan dersler bu uygulamanın dışındadır. Ölçme değerlendirmenin ders boyunca yapıldığı proje, stüdyo, laboratuvar, bitirme projesi ve benzeri derslere bu fıkra hükümleri uygulanmaz. Söz konusu dersler ilgili akademik birimin kurul kararı ile belirlenir.

7- Dönem ücretine tabi olmayan öğrenciler (Mezuniyet için 20 AKTS’nin altında dersi kalan veya öğrenim süresini aşan öğrenciler “artık yıl öğrencileri” 19 Eylül-3 Ekim 2018 haftalarındaki yapacakları işlemlerde, ders değişikliklerinde ücret farkı çıkması halinde;
a) Öğrenci tarafında ödenmesi gereken borç varsa ücret ödenmeden kayıt kesinleştirilmez. Ders kayıtlanma ekranlarında seçtiğiniz derslerin ödeme tutarını sistem üzerinden önceden hesaplatabilirsiniz (Sadece eğitim süresini aşan “ artık yıl” öğrencileri için).

b) Eğitim süresi içinde aşmayan ancak ders alınacak dönemde 20 AKTS ve altında ders alıp mezun olabilecek öğrencilerin, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

c) Ders ekleme çıkarma haftasında yapılan ekle-çıkar işlemlerinden, iadesi gereken bir rakam çıkarsa kayıt tamamlanır, ücret iadesi Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılır (Sadece Dönem ücretine tabi olmayan öğrenciler için).
Kayıt döneminde yaşanan çok yoğun telefon trafiğinden dolayı, arayan tüm öğrencilerimize telefon ile yanıt verebilmemiz teknik olarak mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle sorularınız için oim@yasar.edu.tr adresine başvurmanız halinde durumunuz ile ilgili en kısa sürede bilgi dönüşü yapılacaktır.
OİBS Sistemi “Önlisans Ve Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” maddelerine göre çalışmaktadır. Yönetmelik maddelerini, https://yasar.edu.tr/files/Yonetmelik-Yonerge/24086457168706883502.pdf adresinde incelemeniz önerilir.