IE 4811 Staj Sonuçları – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü

IE 4811 Staj Sonuçları

Stajdan revizyon alan öğrenciler, 11 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 17:00’e kadar staj defterlerini Araş. Gör. Mert PALDRAK’tan teslim alarak, düzeltilmiş hallerini eski staj raporları ile beraber 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Araş. Gör. Mert PALDRAK’a teslim etmelidirler.

Değerlendirilmiş  staj defterini zamanında teslim almayan ve düzeltilmiş halini zamanında teslim etmeyen öğrenciler stajdan BAŞARISIZ sayılacaklardır.

Fall 2019 – IE4811 Internship Results