Bitirme Projeleri – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü