Bitirme Projesi Başarılarımız – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü