MS Program – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü