Program Yeterlilikleri
1 Endüstri Mühendisliğine uyan matematik, bilim ve mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimlerini, Endüstri Mühendisliği problemlerini modellemek ve çözmek için kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık Endistri Mühendisliği problemlerini teşhis etme ve tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etmek ve çözebilmek için uygun Yöneylem Araştırması yöntemlerini ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Gerçek kısıtlar altındaki karmaşık sistemleri, altsistemleri ve süreçleri analiz etme, tasarlama ve iyileştirme becerisi; modern sistem tasarımı yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gereken modern teknikleri ve hesaplama araçlarını bulma, seçme ve kullanma becerisi; güncel yazılım becerileri ile bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanabilme becerisi; internet veritabanlarını ve benzeri kaynakları tarayabilme becerisi.
5 Endüstri Mühendisliği problemlerini araştırmak için deney tasarlama ve yapma ile veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
6 Takımlarda çalışma ve diğerleri ile işbirliği yapma becerisi.
7 Bireysel çalışma, inisiyatif alma ve bireysel çıkarımlarda bulunma becerisi.
8 Fikir ve sonuçları teknik raporlarda sunumlarda ve benzeri ortamlarda etkin biçimde paylaşma becerisi.
9 Türkçe dilini hem yazılı hem de sözlü biçimlerde etkin kullanarak iletişim kurma becerisi.
10 İngilizce dilini akıcı kullanarak meslekdaşlarla işbirliği kurma ve Endüstri Mühendisliğine dair küresel kaynaklara ulaşabilme ve izleme becerisi.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin farkında olmak; bilgiye ulaşma, bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri takip etme, literatür ve diğer kaynaklardan gerekli bilgiyi belirleme ve çekebilme becerisi.
12 Çevre, iş güvenliği ve sağlığı konularındaki mesleki ve etik sorumluluklar ile bunlarla ilgili yasal yaptırımların   farkında olmak.
13 Proje, risk, değişim ve stratejik yönetimin gerçek hayat uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konuları ile uluslararası standartlar, politikalar, kurallar, yönetmelik ve yönergeler hakkında farkındalık.
14 Güncel konular ve mühendislik uygulamalarının sosyal ve küresel boyutları üzerinde farkındalık.