TYYÇ Eğitim Yeterlilikleri – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü