Çift Anadal-Yandal – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü