Lisansüstü Öğrencilerimiz – Yaşar Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü