1 Endüstri Mühendisliği çerçevesindeki matematik, bilim ve mühendislik konularında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimlerini karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini teşhis etme ve tanımlama becerisi; bu problemleri formüle etmek ve çözebilmek için uygun Yöneylem Araştırması ve diğer yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Gerçek kısıtlar altındaki karmaşık sistemleri, altsistemleri ve süreçleri analiz etme, tasarlama ve iyileştirme becerisi; modern sistem tasarımı yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gereken modern teknikleri ve hesaplama araçlarını seçme, uyarlama ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilme becerisi.
5 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini araştırmak için deney tasarlama ve yapma ile veri toplama, analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışma ve diğerleri ile işbirliği yapma becerisi.
7 Bireysel çalışma, inisiyatif alma ve bireysel çıkarımlarda bulunma becerisi.
8 Fikir ve sonuçları teknik raporlarda, sunumlarda ve benzeri ortamlarda etkin biçimde paylaşma becerisi.
9 Türkçe dilini sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
10 İngilizce dilini akıcı kullanarak meslektaşlarla işbirliği kurma ve Endüstri Mühendisliğine dair küresel kaynaklara ulaşabilme ve izleme becerisi.
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
12 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
13 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
14 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.